Coloring

Zjistěte, jaká je aktuální kondice
a možnosti vašeho nákupního týmu.

+420 597 587 106

Autoři

DAP Services

Naše vize je být silnou mezinárodní společností, která je orientována na podporu partnerských organizací. Průběžně se orientujeme na inovaci a kultivaci diagnostické metody, kterou vlastníme. Metoda je využitelná v mnoha oblastech a zdaleka ne všechny jsou využity.

Hledáme další obchodní i odborné partnery, kteří rozšíří skupinu osob podílejících se na vývoji diagnostických pomůcek pro další směry použití diagnostiky. V naší centrále je připraven tým vývojářů navázat spolupráci na nových rozvojových projektech.

NAR marketing

Společnost NAR marketing s.r.o. je poskytovatelem e-aukčního know-how, odborných služeb, specializovaného e-aukčního softwaru PROebiz a doplňujících sw nástrojů. Znalosti a nástroje NARu jsou zaměřeny na e-aukce pro firemní nákup nebo veřejné zakázky.

NAR slouží firemním nákupním týmům a institucím organizujícím veřejné zakázky a to zvláště v případech elektronizace výběru dodavatele. Služby jsou založené na zkušenostech s velkými desítkami tisíc e-aukcí a e-poptávek, na inteligentním a stabilním softwaru, na rozsáhlém katalogu e-kvalifikovaných dodavatelů a vysoké odbornosti pracovníků.

E-aukční sw PROebiz je nejrozšířenějším e-aukčním systémem v centrální Evropě s několika stovkami stálých uživatelů. Firma má víc než padesát zaměstnanců, má centrálu ve městě Ostrava a otevírá tréninková centra v Praze, Bratislavě a Katowicích.

Autor diagnostické metody

Jiří Šimonek, promovaný psycholog

V roce 1980 Jiří Šimonek při práci s Lüscherovým barvovým testem zjistil, že chce z výsledků získat víc, než mu stávající metoda může nabídnout. Po roce bádání přišel nápad spojit Lüscherův barvový test s principem slovních asociací. První pokusy spočívaly v ukazování barevných čtverečků a doplňování slov. Vyhodnocení takto získaných dat trvalo u jednoho testovaného až šest hodin.

Vstupní snímání systémem tužka-papír nahradily v roce 1985 počítače. Ty umožnily získávat a vyhodnocovat řádově větší množství dat a metodu dále zdokonalovat.

Do obecného povědomí se metoda začala dostávat po roce 2001, kdy byl k dispozici dostatečný vzorek testovaných.

V roce 2006 byla založena společnost DAP Services, která si dala za cíl ujmout se CA method a rozšířit ji nejen v České republice, ale i za hranicemi. Do práce se pustil tým specialistů z oblasti programování, managementu a marketingu. Jiří Šimonek se i nadále věnuje vývoji metody a hledání možností jejího využití.

Technická realizace:

Mgr. Jiří Šimonek, Ing. Daniel Holešínský, Ing. Robert Bohoněk, Bc. Petr Slavík, Mgr. David Šimonek

První verze vyhodnocovacího programu CA method vznikla koncem osmdesátých let na počítači jménem Consul. Z textového režimu do uživatelsky výrazně příjemnějšího – grafického – se přesunula s nástupem Windows v roce 1991.

V roce 1995 se podařilo oddělit část snímání a vyhodnocování, takže bylo možné testovaného nasnímat doma a data k vyhodnocení předat pomocí diskety poštou nebo e-mailem.

Masivní nástup internetu v roce 2003 přinesl další velký krok dopředu – první on-line snímač. Podařilo se tak odstranit poslední bariéry v komunikaci mezi testovací centrálou a potenciálními zákazníky.

V současné době společnost DAP Services pracuje na lokalizaci systému do dalších jazyků a integraci snímače do dalších systémů a diagnostických pomůcek.