Coloring

Zjistěte, jaká je aktuální kondice
a možnosti vašeho nákupního týmu.

+420 597 587 106

O Coloringu

Co je Coloring?

Diagnostický systém Coloring je určen pro zjištění kondice nákupních týmů. Ukáže Vám aktuální stav a možnosti Vašeho nákupního týmu. Po opakovaném měření je možné sledovat trend vývoje skupiny. Základem všeho je diagnostický systém Coloring, využívající techniku barvově-slovních asociací. 

Pracuje se soubory slov, takzvanými slovními moduly a paletou osmi barev. Asociace slov a barev jsou během diagnostiky zaznamenávány pomocí počítačového programu, který okamžitě provede jejich vyhodnocení.

Co o skupině zjistíme?

O skupině zjistíte, v jakém stavu se nachází, jakým způsobem s ní můžete pracovat a kudy vede správná cesta pro její růst.

Zásadním zjištěním jsou rozdíly mezi aktuálním stavem a možnostmi, kterých skupina může dosáhnout. Tyto rozdíly tvoří ten pravý prostor pro růst. Diagnostika skupiny je začátkem cesty ke zlepšení, protože bez znalosti aktuálního stavu nelze správnou cestu nalézt.

Co získáte?

  • Jaká atmosféra ve Vaší skupině panuje a co je možno v této atmosféře očekávat.
  • Informace o tom, jak skupinu správně vést.
  • Možnost dlouhodobého sledování trendu, jak se situace ve Vaší skupině vyvíjí.
  • Jak skupinu správně motivovat.
  • Informace o tom, čemu se při práci vyhnout, aby výkonnost neklesala.

Jaké parametry měří?

Atmosféra

Skupina vždy vytváří a sdílí určité sociální klima neboli atmosféru vztahů. Jeho kvalita přímo ovlivňuje veškeré její činnosti. Zjednodušeně je to nálada, která ve skupině převládá.

Etika

Etika ukazuje morálně vhodné jednání a její normy jsou určeny společností. Měříme hodnoty a principy, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle.

Výkonnost

Schopnost vykonávat pracovní činnosti a udržet u nich koncentraci. Snížená výkonnost zpomaluje celkový výkon celé skupiny, naopak dlouhodobě příliš vysoké hodnoty mohou vést až k náhlému kolapsu.

Efektivita

Efektivita zobrazuje, jak skupina reálně využívá svého pracovního potenciálu, možnosti zobrazují, jak až moc může být skupina ve své práci efektivní nebo naopak jestli své možnosti již překonala.

Změny

Schopnost přizpůsobit se změně je jednou ze základních podmínek úspěšné práce. Náš potenciál zvládat změny a přizpůsobit se jim patří k důležitým pracovním předpokladům celé skupiny.

Komunikace

Zahrnuje jak verbální komunikaci prostřednictvím jazyka a řeči, tak i nonverbální komunikaci, která je bezprostředně vázána na situaci a mírou srozumitelnosti může významně ovlivňovat pracovní činnost.

Soudržnost

Ukazuje především na kvalitu kolektivu a jeho schopnost vzájemné interakce. Zahrnuje sociální vztahy, sdílení identit, mezilidskou důvěru, sociální kontrolu, solidaritu a loajalitu uvnitř skupiny.

Kooperace

Vyjadřuje potřebu a míru společných aktivit a spolupráce. Kooperace podmiňuje pracovní efektivitu v rámci skupiny. Skupina vnímá vzájemnou souhru pracovních aktivit všech svých členů.

Stres

Stres je přirozenou součástí našich životů. Přiměřený stres zastává výrazně pozitivní roli - mobilizuje organismus. Škodlivým se stres stává tehdy, je-li příliš intenzivní nebo trvá-li příliš dlouho.

Vitalita

Vitalita (graf Možnosti) vyjadřuje míru činorodosti a elánu skupiny. Energie (graf Stav) vyjadřuje míru schopnosti vynakládat psychickou energii do pracovní výkonnosti a úspěšnosti skupiny.